Πληρωμή 2,33 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε 234 παραγωγούς Παρασκευή, 01 Δεκεμβρίου 2017 14:42

Το ποσό των 2.336.159,80 ευρώ κατέβαλε σε 234 παραγωγούς ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι πληρωμές έγιναν από τις 28 έως τις 29 Νοεμβρίου και αφορούν ανειλημμένες υποχρεώσεις σε βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, διαχείριση ζαχαρότευτλων, νιτρορύπανση, μακροχρόνια παύση γαίων κ.ά.