ΕΛΣΤΑT: Κάτω από το όριο του 20% για πρώτη φορά το ποσοστό ανεργίας Πέμπτη, 09 Αυγούστου 2018 13:16

Για πρώτη φορά από τα μισά του 2011, η ανεργία έπεσε κάτω από το «φράγμα» του 20% σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, για τον Μάιο του 2018

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Μάιο 2018, όπου καταγράφεται μια σημαντική εξέλιξη, καθώς το ποσοστό ανεργίας για πρώτη φορά έπεσε κάτω από το όριο του 20%

Έτσι, το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Μάιο του 2018 ανήλθε σε 19,5% έναντι του αναθεωρημένου προς τα άνω 21,7% τον Μάιο του 2017 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 20,0% τον Απρίλιο του 2018.

ελστατ.png

Το σύνολο των απασχολούμενων, κατά τον Μάιο του 2018 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.824.393 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 924.941 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.230.269 άτομα.

Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 70.052 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2017 (αύξηση 1,9%) και κατά 48.884 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2018 (αύξηση 1,3%).

Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 113.718 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2017 (μείωση 10,9%) και κατά 18.029 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2018 (μείωση 1,9%).

Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά 7.263 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2017 (αύξηση 0,2%) και μειώθηκαν κατά 34.293 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2018 (μείωση 1,1%).