«Όχι» στους πλειστηριασμούς είπε η ΕΚΠΟΙΖΩ στην τρόικα Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013 16:09

Τις προτάσεις της για τη συνέχιση της απαγόρευσης πλειστηριασμών παρουσίασε στην τρόικα η ΕΚΠΟΙΖΩ.


Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στη συνάντηση που είχαν την Τρίτη, η ΕΚΠΟΙΖΩ τόνισε την ανάγκη για τριετή αναστολή των πλειστηριασμών και τις συνέπειες από ενδεχόμενη απελευθέρωσή τους, ενώ «αναγνωρίστηκαν τα αδιέξοδα στα οποία έχουν περιέλθει οι δανειολήπτες και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν εξαιτίας της μεγάλης ύφεσης, της ανατροπής των εισοδημάτων και της ανεργίας».

Σύμφωνα με την ΕΚΠΟΙΖΩ, υπήρξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συζήτηση σε συγκεκριμένες θέσεις της όπως π.χ. αυτές που συνεισφέρουν στην προσαρμογή των χρεών στις πραγματικές δυνατότητες των δανειοληπτών και η ένταξη των εμπόρων (οι οποίοι μέσα από την εμπορική τους δραστηριότητα καλύπτουν τον βιοπορισμό τους) στο ν. 3869/10.

Διαπιστώθηκε επίσης, όπως σημειώνεται, «η ανάγκη προστασίας των ευπαθών ομάδων καθώς και η ύπαρξη ενός μεταβατικού σταδίου προσαρμογής των οφειλών, ενώ η χάραξη μιας τουλάχιστον 10ετούς στρατηγικής για την αντιμετώπιση της υπερχρέωσης και των μη εξυπηρετούμενων δανείων κρίνεται απόλυτα αναγκαία».