Συνάντηση Γ. Γεννιά με τον πρόεδρο του ΣΕΦ- Στο «τραπέζι» η αξιοποίηση του εξωτερικού χώρου του Σταδίου Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016 12:19

Η βουλευτής κ. Γεωργία Γεννιά πραγματοποίησε την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ),

κ. Νικόλαο Ιωαννίδη, στον οποίο εξέθεσε το σημαντικό ζήτημα της εγκατάλειψης και μη αξιοποίησης του περιβάλλοντα χώρου του ΣΕΦ.

Ο κ. Ιωαννίδης συμφώνησε απόλυτα με την κ. Γεννιά ως προς το γεγονός ότι η εγκατάλειψη των εν λόγω χώρων συντείνει μεταξύ άλλων και στην αύξηση της εγκληματικότητας, αλλά και στην υποβάθμιση της δημόσιας υγείας. Περαιτέρω τόνισε ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει προχωρήσει σε μελέτη για τον χώρο, αλλά προκειμένου να υλοποιηθεί, βασική προϋπόθεση είναι η λύση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Η κ. Γεννιά δήλωσε ότι ο χώρος πρέπει να παραχωρηθεί για χρήση στο ΣΕΦ, προκειμένου κάποιος να ασχοληθεί ουσιαστικά με την συντήρηση, αξιοποίηση και αναβάθμισή του. Στο πλαίσιο αυτό έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Εν συνεχεία συζητήθηκαν άλλοι τρόποι και δράσεις, ώστε οι περιφερειακοί χώροι του ΣΕΦ να παραχωρηθούν για απρόσκοπτη χρήση στον Πειραϊκό λαό. Η κ. Γεννιά δήλωσε ότι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά η εγκληματικότητα είναι η επιστροφή του κόσμου στους χώρους αυτούς και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο με την ουσιαστική αναβάθμιση του χώρου και των αθλητικών εγκαταστάσεων.