Οι Γερμανοί προβλέπουν νέες μειώσεις μισθών στην Ελλάδα Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013 09:09

Και νέα μείωση των μισθών στην Ελλάδα προβλέπει το Ινστιτούτο Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών (WSI) της Γερμανίας.


Το περίφημο success story της κυβέρνησης Σαμαρά διά χειρός της κα Μέρκελ προβλέπει και νέα μείωση του πραγματικού εισοδήματος στην Ελλάδα κατά 6,2%. Την ίδια ώρα που αντίστοιχες μειώσει προβλέπεται να γίνουν και σε άλλα 12 από τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως αναφέρει στη μελέτη του, το γερμανικό ινστιτούτο, οι εργαζόμενοι θα υποστούν δραματικές μειώσεις εξαιτίας των μεγάλων μειώσεων των μισθών στο δημόσιο τομέα. Αντίστοιχη υποχώρηση πιθανώς να υπάρξει και σε άλλες χώρες όπως για παράδειγμα η Ολλανδία, η Βρετανία και η Ιρλανδία.

Μοναδική χώρα στην οποία θα υπάρξει αύξηση του πραγματικού εισοδήματος είναιη Γερμανία. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί η κα Μέρκελ επιμένει σε μια σφιχτή δημοσιονομική πολιτική λιτότητας για τις χώρες του Νότου.

koutipandoras.gr