Προσοχή, αυτά πρέπει να κάνετε αν τρακάρετε με ανασφάλιστο όχημα Κυριακή, 02 Οκτωβρίου 2016 21:29

Περισσότερα από 700.000 ανασφάλιστα οχήματα να κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους η πιθανότητα ατυχήματος είναι υπαρκτή, ενώ η ταλαιπωρία που ακολουθεί το ατύχημα είναι μεγάλη.

Ένα βασικό ερώτημα που δημιουργείται είναι τι συμβαίνει αν τρακάρει κάποιος με ένα αυτοκίνητο που είναι ανασφάλιστο. Μπορεί να αποζημιωθεί και με ποιον τρόπο;

Η αποζημίωση σε ότι αφορά την αστική ευθύνη γίνεται με δύο τρόπους:

Πρώτον, αν μετά το ατύχημα και αφού βεβαίως έχει κληθεί η τροχαία και έχει καταγραφεί το περιστατικό και τα στοιχεία του οδηγού του ανασφάλιστου οχήματος μπορεί ο κάθε οδηγός να απευθυνθεί στο «Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων». Πρόκειται για το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο έχει συσταθεί, μεταξύ άλλων και για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού.

Το Επικουρικό Κεφάλαιο μπορεί να καλύψει αποζημιώσεις έως 1 εκατ. ευρώ για σωματικές βλάβες και 1 εκατ. ευρώ για υλικές βλάβες. Στη συνέχεια το Επικουρικό Κεφάλαιο στρέφεται κατά του ιδιοκτήτη του ανασφάλιστου οχήματος που προξένησε το ατύχημα για να διεκδικήσει το ποσό που κατέβαλε.

Δεύτερον, αν έχει επιλεχθεί η προαιρετική κάλυψη «υλικών ζημιών από ανασφάλιστα» στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο τότε ο ιδιοκτήτης του ασφαλισμένου οχήματος αποζημιώνεται μόνο για τις υλικές ζημιές κατευθείαν από την ασφαλιστική του, η οποία μετά διεκδικεί τα χρήματα από τον ιδιοκτήτη του ανασφάλιστου. Για τις σωματικές βλάβες και πάλι η αποζημίωση δίνεται από το Επικουρικό Κεφάλαιο.

Τι αντιμετωπίζει ο οδηγός του ανασφάλιστου

Αξίζει να σημειώσουμε πως κάθε οδηγός ανασφάλιστου οχήματος, ανεξάρτητα με το εάν εμπλακεί ή όχι σε κάποιο ατύχημα, κινδυνεύει με α) αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας για ένα χρόνο, β) χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, 1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσια χρήσης, 500 ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και των 250 ευρώ για τα δίκυκλα, γ) φυλάκιση από δύο έως δώδεκα μήνες και χρηματική ποινή μέχρι 3.000 ευρώ σε βάρος του κυρίου ή κατόχου οχήματος που το θέτει σε κυκλοφορία ή ανέχεται να το κυκλοφορεί τρίτος.

Εάν υπάρχει εμπλοκή του ανασφάλιστου σε ατύχημα, επισύρεται ποινή αφαίρεσης πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για δύο χρόνια και επί υποτροπής για τρία χρόνια.

womantoc.gr