Ο Ψυχολόγος σας

«Bullying» είναι κάθε συµπεριφορά, η οποία έχει πρόθεση να βλάψει κάποιον άλλον, είναι επαναλαµβανόµενη και χαρακτηρίζεται…
Πώς ορίζεται επιστηµονικά, ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά και πότε καταγράφηκαν οι πρώτες συµπεριφορές εκφοβισµού.