Ο Ψυχολόγος σας

Από το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο EU Kids Online, καθώς και από την ευρωπαϊκή μελέτη EUNETADB, η…
«Μία συμπεριφορά η οποία χαρακτηρίζεται από απώλεια ελέγχου σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου και…
Προστατευτικοί παράγοντες και ο ρόλος της οικογένειας, του σχολείου και των συνοµηλίκων
«Ο Γιάννης είναι 12 ετών και πηγαίνει στην ΣΤ’ ∆ηµοτικού. Είναι ένα παιδί που γεννήθηκε…
Οι επιπτώσεις των συµπεριφορών βίας και εκφοβισµού είναι σηµαντικές για τα άτοµα που έχουν συγκεκριµένους…
Τα άτοµα που συµµετέχουν σε περιστατικά βίας ή εκφοβισµού κατέχουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, τα οποία καθορίζουν…
«Bullying» είναι κάθε συµπεριφορά, η οποία έχει πρόθεση να βλάψει κάποιον άλλον, είναι επαναλαµβανόµενη και χαρακτηρίζεται…
Πώς ορίζεται επιστηµονικά, ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά και πότε καταγράφηκαν οι πρώτες συµπεριφορές εκφοβισµού.