"Σαφάρι" κατά της φοροδιαφυγής από την ΑΑΔΕ-620 έρευνες μεγάλων υποθέσεων Τετάρτη, 06 Φεβρουαρίου 2019 12:37

Στη διενέργεια τουλάχιστον 620 ερευνών σε μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής καθώς και 16.000 επιτόπιων ελέγχων προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έδωσε εντολή στις Υπηρεσίες Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων να ολοκληρώσουν αυτούς τους ελέγχους εντός του 2019.

Ειδικότερα, στην απόφαση Πιτσιλή ορίζοντα τα εξής:

1. Το έτος 2019 θα διενεργηθούν από τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) τουλάχιστον 620 έλεγχοι-έρευνες και 16.000 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων διακίνησης.

2. Η κατανομή των ως άνω ελέγχων και ερευνών ανά ΥΕΔΔΕ θα οριστεί με το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης 2019.