Ενισχύσεις 10,8 εκατ. ευρώ σε δήμους για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2019 00:24

Το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε επιχορηγήσεις ύψους 10.834.194,75 ευρώ σε Δήμους της χώρας

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε τις κάτωθι επιχορηγήσεις ύψους 10.834.194,75 ευρώ σε Δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους, με χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους.

Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται αναλυτικά τα ποσά:etjjathht