Μειώθηκε στην Ελλάδα η συνολική φορολογική επιβάρυνση μισθωτών με δύο παιδιά Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019 00:05

Έπεσε, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, στο 37,9% του κόστους εργασίας - Παρέμεινε ωστόσο σταθερή στον μέσο όρο των χωρών - μελών του Οργανισμού

Μειώθηκε κατά μία και πλέον μονάδα το 2018 (και συγκεκριμένα κατά 1,08 μονάδα) η συνολική φορολογική επιβάρυνση των Ελλήνων μισθωτών με δύο παιδιά, ενώ αντίθετα αυξήθηκε ελαφρά η αντίστοιχη επιβάρυνση των ανύπαντρων μισθωτών.

Σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ για τις φορολογικές επιβαρύνσεις στις χώρες - μέλη του η οποία δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, για οικογένεια στην Ελλάδα η οποία αποτελείται από έναν εργαζόμενο με μέσο μισθό και με δύο παιδιά, η συνολική φορολογική επιβάρυνση (δηλαδή το άθροισμα τόσο της φορολογίας εισοδήματος όσο και των εισφορών του εργαζόμενου και του εργοδότη μείον τα επιδόματα) υποχώρησε κατά 1,08 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το 2017 και διαμορφώθηκε στο 37,9% του κόστους εργασίας.

Για οικογένεια με δύο παιδιά και δύο μισθωτούς, από τους οποίους ο ένας αποκτά τον μέσο μισθό και ο δεύτερος το 67% του μέσου μισθού, μειώθηκε κατά 0,54 ποσοστιαίες μονάδες, στο 38,4% του κόστους εργασίας, καθώς η αύξηση της φορολογίας εισοδήματος κατά 0,17 ποσοστιαίες μονάδες υπερκαλύφθηκε από επιδόματα που αντιστοιχούν σε 0,71 ποσοστιαίες μονάδες. Για τον ανύπαντρο εργαζόμενο χωρίς παιδιά με μέσο μισθό, η συνολική φορολογική επιβάρυνση αυξήθηκε κατά 0,15 ποσοστιαίες μονάδες στο 40,9% του κόστους εργασίας, καθώς αυξήθηκε αντίστοιχα η επιβάρυνση από τον φόρο εισοδήματος, ενώ έμειναν αμετάβλητες οι εισφορές εργαζόμενων και εργοδοτών. Η επιβάρυνση του εργαζόμενου αυτού από τη φορολογία εισοδήματος και τις εισφορές ανέρχεται στο 26,1% του ακαθάριστου μισθού του (10,1% από τη φορολογία εισοδήματος και 16,1% από τις εισφορές).

Μέσος όρος

Η μέση φορολογική επιβάρυνση στις χώρες του ΟΟΣΑ προκειμένου για ανύπαντρο εργαζόμενο με μέσο μισθό μειώθηκε κατά 0,16 ποσοστιαίες μονάδες το 2018, στο 36,1% του κόστους εργασίας, λόγω των μεγάλων μειώσεων σε τέσσερις χώρες, ενώ σε σχεδόν στα δύο τρίτα των χωρών του ΟΟΣΑ σημειώθηκε μικρή αύξηση, κάτω της μισής ποσοστιαίας μονάδας. Σημαντικότερες μειώσεις είχαν Εσθονία (2,54 ποσοστιαίες μονάδες), ΗΠΑ (2,19), Ουγγαρία (1,11) και Βέλγιο (1,09).

Η μέση φορολογική επιβάρυνση στις χώρες του ΟΟΣΑ οικογενειών με δύο παιδιά και έναν εργαζόμενο με μέσο μισθό παρέμεινε σταθερή στο 26,6% του κόστους εργασίας, ενώ μειώθηκε σε 16 χώρες, με μεγαλύτερες μειώσεις σε Νέα Ζηλανδία (4,52 ποσοστιαίες μονάδες), Λιθουανία (2,50), ΗΠΑ και Εσθονία (2,41), Ουγγαρία (1,13), Βέλγιο (1,09) και Ελλάδα (1,08).