Πληρωμή 7,6 εκατ. ευρώ σε 2.233 δικαιούχους του ΟΠΕΚΕΠΕ Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019 00:07

Σε πληρωμές που ξεπέρασαν τα 7,6 εκατ. ευρώ προχώρησε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατέβαλε σε 2.223 δικαιούχους το ποσό των 7.693.808,72 ευρώ.

Οι πληρωμές κατά κύριο λόγο αφορούν τη νιτρορύπανση.