ΑΑΔΕ: Τι αλλάζει στην απόδοση παρακρατούμενου φόρου από φορείς γενικής κυβέρνησης Τρίτη, 16 Απριλίου 2019 00:30


Τροποποίηση απόφασης της ΑΑΔΕ για την υποβολή προσωρινής δήλωσης των φορέων γενικής κυβέρνησης όσον αφορά την απόδοση παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος.

Με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, τροποποιείται η Α.1099/2019 προηγούμενη απόφαση, προκειμένου οι φορείς γενικής κυβέρνησης -που είναι υπόχρεοι σε υποβολή προσωρινής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις, καθώς και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 και που απέδιδαν τα ποσά αυτά συγκεντρωτικά σύμφωνα με την ΠΟΛ.1049/2014- να μπορούν πλέον να υποβάλλουν προσωρινή δήλωση, επίσης συγκεντρωτικά, με τη χρήση των κωδικών 95 και 96 (για μισθούς και συντάξεις αντίστοιχα).

Όπως διευκρινίζεται, οι υπόχρεοι μπορούν να υποβάλλουν τις εν λόγω δηλώσεις, που αφορούν μισθούς και συντάξεις, που καταβλήθηκαν τον Ιανουάριο 2019 έως τις 22 Απριλίου 2019. Επισημαίνεται ότι οι φορείς γενικής κυβέρνησης που δεν είχαν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου σύμφωνα με την ΠΟΛ.1049/2014, εξακολουθούν να μην έχουν τέτοια υποχρέωση ούτε και με την Α.1099/2019 απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων