Ανάκαμψη (9,8%) των ελληνικών επιχειρήσεων τη διετία 2016-2017 Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019 00:05

Αισθητή αύξηση, σε ποσοστό 9,8%, κατέγραψαν μέσα στη διετία 2016 - 2017 τα έσοδα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα και διαμορφώθηκαν σε 125,9 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία που περιέχονται σε μελέτη της ICAP, οι πωλήσεις σε οκτώ από τους εννέα ευρύτερους κλάδους -χωρίς τον χρηματοπιστωτικό τομέα- κινήθηκαν ανοδικά, με τη μεγαλύτερη αύξηση να καταγράφει η Μεταποίηση (16,2%). Ακολούθησαν ο κλάδος της Γεωργίας - Αλιείας (13,9%) και των Ξενοδοχείων- Εστιατορίων (12,0%). Χαμηλότερο ποσοστό αύξησης εμφάνισε ο κλάδος του Εμπορίου (8,3%), της Ενέργειας - Ύδρευσης (7,3%), των Λοιπών Υπηρεσιών (7,2%), των Μεταφορών - Επικοινωνιών (5,1%) και των Ορυχείων - Λατομείων (3,8%). Αντίθετα, μικρή υποχώρηση του κύκλου εργασιών εμφάνισε μόνο ο κλάδος των Κατασκευών (-2,6%).

Αναφορικά με τα συνολικά αποτελέσματα του εταιρικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας), διαπιστώνονται τα εξής: Παράλληλα με την αύξηση των συνολικών πωλήσεων (κατά 9,8%), διευρύνθηκαν και τα συνολικά μεικτά κέρδη, αλλά με χαμηλότερο ρυθμό (6,5%), στοιχείο ενδεικτικό της αύξησης του κόστους πωλήσεων. Οι δαπάνες διοίκησης και διάθεσης αυξήθηκαν κατά 5,4% ενώ οι χρηματοοικονομικές δαπάνες περιορίστηκαν κατά 3,0%. Οι μεταβολές αυτές συνέβαλαν στην αξιόλογη βελτίωση των συνολικών λειτουργικών αποτελεσμάτων (κατά 16,9%) και τελικά στη σημαντική αύξηση της κερδοφορίας (13,7%). Επισημαίνεται ότι η πλειονότητα των εταιρειών του δείγματος (64,6%) ήταν κερδοφόρες το 2017.