Καμπάνα 46.000 ευρώ σε τέσσερις εισπρακτικές εταιρείες Τρίτη, 08 Οκτωβρίου 2019 00:04


Διοικητικές κυρώσεις συνολικού ύψους 46.000 ευρώ επέβαλε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε τέσσερις εισπρακτικές εταιρείες για παραβάσεις του Νόμου 3758/2009.

Οι παραβάσεις αφορούσαν:

όχληση οφειλετών πριν την πάροδο των δέκα ημερών από την ημέρα που κατέστη ληξιπρόθεσμη η οφειλή τους,
όχληση οφειλετών με κλήσεις σε τηλέφωνο εργασίας,
παρέκκλιση από τις εντολές του δανειστή,
παραπλανητική πληροφόρηση,
επίδειξη προσβλητικής συμπεριφοράς κατά την τηλεφωνική επικοινωνία.