Στρ. Παραδιάς (πρόεδρος ΠΟΜΙΔΑ) Στο ΧΩΝΙ: «Νέο συνεχώς αναπτυσσόμενο είδος τουρισμού» Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2017 10:25

Για τη νέα απόφαση της φορολόγησης της βραχυχρόνιας μίσθωσης τοποθετήθηκε Στο ΧΩΝΙ ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, Στράτος Παραδιάς.

Όπως αναφέρει ο ίδιος: «Η λειτουργία του νέου θεσµού καλύπτει ένα νέο αλλά συνεχώς αναπτυσσόµενο είδος τουρισµού. Αποτελεί εργαλείο διάχυσης των οικονοµικών αποτελεσµάτων του τουρισµού σε ευρύτερες επαγγελµατικές οµάδες διάθεσης αγαθών και υπηρεσιών, σε όλη τη χώρα, και δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων να αποκτήσουν έσοδα που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερα αυξηµένες σήµερα φορολογικές και δανειακές τους υποχρεώσεις».