Μαζικές αγωγές για δάνεια σε ελβετικό φράγκο Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014 11:01

70.000 Ελληνες έπεσαν θύµατα των τραπεζικών διαφηµίσεων και τώρα βλέπουν τις δόσεις να καλπάζουν και το χρέος τους να µη µειώνεται!


Εφτασε η ώρα των µαζικών αγωγών από τα θύµατα των δανείων σε ελβετικό φράγκο.

Ηδη, συγκροτείται και στην Ελλάδα οργανωµένη κίνηση δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, οι οποίοι θα επιδιώξουν την -έστω και µερική- αποζηµίωσή τους ή τη βελτίωση των δανειακών όρων. Αιτήµατα, που έχουν διεκδικηθεί δικαστικά και κερδηθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Στο ΧΩΝΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ