Το ΤΑΙΠΕΔ πουλάει και στρατιωτικό αεροδρόμιο! Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014 12:14

Το ΤΑΪΠΕΔ πουλά - κατ' εντολή του υπουργείου Οικονομικών - στρατιωτικές εγκαταστάσεις, γνωρίζοντας ότι πρόκειται για κρίσιμες μονάδες!

Σε µονοµερείς ενέργειες κατά των Ενόπλων ∆υνάµεων προχωρά το υπουργείο Οικονοµικών, αφού επιµένει να βγάζει στο «σφυρί» -µέσω του ΤΑΪΠΕ∆- ενεργά στρατόπεδα και στρατιωτικά αεροδρόµια, χωρίς να ενηµερώνει το αρµόδιο υπουργείο Εθνικής Αµυνας.

Είναι ξεκάθαρο ότι µπρος στο µεγάλο ξεπούληµα, που επιχειρείται τα τελευταία έτη, οι υπουργοί του Σαµαρά δεν υπολογίζουν τίποτα. Ούτε όταν αποδυναµώνουν την άµυνα της χώρας σε µεγάλο βαθµό!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Στο ΧΩΝΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ