Σφάξε με, Κυριάκο, ν' αγιάσω! Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018 11:31


Παρακαλάνε οι ηλικιωμένοι τον λαοφιλή Κυριάκο Μητσοτάκη! Συγκινητικό....

 g11ata1