KAI KΛΑΜΑ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ: 85% των ιδιοκτητών θα πληρώσουν µικρότερο ΕΝΦΙΑ! Σάββατο, 20 Μαΐου 2017 16:39


Τη µείωση κατά 30% του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), για ποσά φόρου έως 700 ευρώ -η οποία δεν µπορεί να υπερβεί τα 70 ευρώ- προβλέπει το κείµενο του πολυνοµοσχεδίου που ψηφίστηκε από τη Βουλή.

Πρόκειται για ένα από τα φορολογικά «αντίµετρα», που θα τεθεί σε ισχύ εφόσον διαπιστωθεί ότι το 2018 πιάσαµε το στόχο για πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ.

268 2001

Η µείωση µε παραδείγµατα

Ειδικότερα, το άρθρο 11 προβλέπει ότι εάν το συνολικό ποσό του ΕΝΦΙΑ δεν υπερβαίνει τα 700 ευρώ, τότε θα αναγνωρίζεται έκπτωση επί του ποσού αυτού κατά ποσοστό 30%, η οποία όµως δεν θα µπορεί να υπερβεί τα 70 ευρώ. Για παράδειγµα…

✔ Αν το ποσό του οφειλόµενου ΕΝΦΙΑ είναι 200 ευρώ, τότε θα χορηγείται στο φορολογούµενο έκπτωση 60 ευρώ (το 30% των 200 ευρώ) και το τελικό ποσό που θα πληρώνει θα είναι 140 ευρώ.
✔ Αν το ποσό του οφειλόµενου ΕΝΦΙΑ είναι 233 ευρώ, τότε θα χορηγείται στο φορολογούµενο έκπτωση 70 ευρώ (το 30% των 233 ευρώ). Δηλαδή, µε το νέο υπολογισµό, ο ίδιος ιδιοκτήτης θα πληρώσει 163 ευρώ.
✔ Αν το ποσό του ΕΝΦΙΑ είναι µεγαλύτερο των 233 ευρώ και µέχρι 700 ευρώ, τότε η έκπτωση θα περιορίζεται στα 70 ευρώ, που έχει τεθεί ως ανώτατο πλαφόν στην προβλεπόµενη µείωση.
✔ Αν ο οφειλόµενος ΕΝΦΙΑ είναι 700 ευρώ, η έκπτωση θα περιορίζεται στα 70 ευρώ, δηλαδή στο 10% του οφειλόµενου ποσού.


To 85% θα δει µείωση στον ΕΝΦΙΑ

Η συνολική µείωση στον ΕΝΦΙΑ θα αγγίξει τα 200 εκατ. ευρώ, που βάσει της δοµής της νοµικής ρύθµισης, θα ελαφρύνει περίπου 9 στους 10 ιδιοκτήτες ακινήτων! Το εντυπωσιακό στοιχείο προκύπτει από τον απολογισµό του προηγούµενου έτους, που δείχνει ότι από 0 ως 750 ευρώ ΕΝΦΙΑ πλήρωσαν συνολικά… 5.573.390 Ελληνες, δηλαδή το 88,28% των ιδιοκτητών!

Να τονίσουµε ότι ο νέος νόµος δεν καλύπτει εξολοκλήρου την τελευταία κατηγορία (που έχει όριο τα 750 ευρώ) και για αυτό οι ειδικοί µετριάζουν κάπως το πλέγµα ελάφρυνσης… στο 85% του συνόλου (από το 88,28% που εµφανίζεται στον πίνακα).

268 2002

Πάντως, όλοι αυτοί οι Ελληνες πολίτες θα δουν µειωµένο τον ΕΝΦΙΑ, όταν ενεργοποιηθούν τα αντίµετρα, µετά το τέλος του υφιστάµενου προγράµµατος. Συνολικά, µιλάµε για 5.573.390 εκκαθαριστικά από τα 6.313.243.

Τη µεγαλύτερη µείωση -ως ποσοστό- φυσικά θα τη δουν όσοι πληρώνουν ΕΝΦΙΑ µέχρι 250 ευρώ (δηλαδή το 51,56% του συνόλου των εκκαθαριστικών), οι οποίοι και θα απολαύσουν το σύνολο της έκπτωσης του 30% του ευεργετικού αντίµετρου.


268 2003

Πέραν τώρα των ιδιοκτητών ακινήτων, ελάφρυνση στα οικογενειακά βάρη αναµένεται να δουν και εκατοµµύρια άλλοι Ελληνες, που εντάσσονται σε διάφορες από τις κατηγορίες των αντιµέτρων. Για παράδειγµα…

✔ 6.966.526 άτοµα (το 79,45% του πληθυσµού) ωφελούνται από τη µειωµένη συµµετοχή στη φαρµακευτική δαπάνη. Το συγκεκριµένο αντίµετρο έχει κοστολογηθεί σε 240 εκατοµµύρια ευρώ και αφορά σε όλους τους εργαζόµενους, τους ανέργους και τους συνταξιούχους (ανάλογα µε το εισόδηµά τους).

Συγκεκριµένα:

● Μηδενίζεται η συµµετοχή για 5.295.728 άτοµα (60,4% του πληθυσµού) µε µηναίο εισόδηµα ως 700 ευρώ.
●Μειώνεται κατά 50% η συµµετοχή για 1.650.798 ωφελούµενους, που δηλώνουν εισόδηµα από 701 – 1.200 ευρώ.

268 2004

✔ 600.000 νοικοκυριά ωφελούνται από την επιδότηση ενοικίου, που κοστολογείται στα 600 εκατοµµύρια ευρώ. Το επίδοµα θα κυµαίνεται από 150 ευρώ το µήνα ως 1.800 ευρώ το έτος (ανάλογα µε τον αριθµό των µελών του νοικοκυριού). Για ένα άτοµο έως 600 ευρώ το χρόνο, για ζευγάρι χωρίς παιδιά έως 900 ευρώ, για τετραµελή οικογένεια έως 1.200 ευρώ, για πενταµελή έως 1.350 και για εξαµελή έως 1.500 ευρώ.

✔ 135.000 παιδιά θα έχουν δικαίωµα δωρεάν πρόσβασης σε βρεφονηπιακούς σταθµούς έως το 2020. Σήµερα, ο αντίστοιχος αριθµός δεν ξεπερνά τις 90.000. Δηλαδή, αυξάνονται οι ωφελούµενοι κατά 50%.

✔ 448.500 µαθητές δηµοτικού και γυµνασίου (περίπου το 50% του συνόλου) θα µπορούν να τρώνε στο σχολείο. Το αντίµετρο κοστολογήθηκε στα 190 εκατ. ευρώ.

✔ Ολοι όσοι λαµβάνουν οικογενειακό επίδοµα θα δουν αύξηση! Με το συγκεκριµένο αντίµετρο, που κοστολογείται στα 260 εκατοµµύρια ευρώ, αυξάνονται όλα τα οικογενειακά επιδόµατα, µε έµφαση στο 1ο και 2ο παιδί. Ανθρωποι που έπαιρναν 480 ευρώ το χρόνο, τώρα θα παίρνουν 720, ενώ οικογένειες µε χαµηλό εισόδηµα και δυο παιδιά, εκεί που έπαιρναν 648 ευρώ, τώρα θα παίρνουν 1.200 ευρώ!

✔ 30.000 Ελληνες θα βρουν δουλειά. Η δηµιουργία των νέων θέσεων εργασίας στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα κοστολογείται γύρω στα 260 εκατοµµύρια ευρώ.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Στο ΧΩΝΙ - 21.5.2017

1cover 268