283.201 προσλήψεις μόνο τον Ιούνιο Κυριακή, 22 Ιουλίου 2018 10:32


Μόνο τον περασμένο μήνα προέκυψε αύξηση της μισθωτής απασχόλησης κατά 33.620 θέσεις εργασίας.

Οι προσλήψεις ήταν 283.201, από τις οποίες οι 127.793 αφορούσαν πλήρη απασχόληση (45,13%), οι 119.321 μερική (42,13%) και οι 36.087 εκ περιτροπής εργασία (12,74%). Αντίστοιχα, οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 249.581 (90.203 οικειοθελείς αποχωρήσεις και 159.378 καταγγελίες ή λήξεις συμβάσεων).

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ιούνιος του 2018 είναι ο πέμπτος κατά σειρά μήνας που παρουσιάζει θετικό ισοζύγιο στις προσλήψεις έναντι των αποχωρήσεων, ενώ η επίδοση αυτή συνιστά τη δεύτερη υψηλότερη καταγεγραμμένη για το συγκεκριμένο μήνα από το 2001.

Σε επίπεδο ηλικίας, διαπιστώνεται ότι άκρως θετικό είναι το πρόσημο για τους νέους εργαζόμενους, 15-24 ετών (+32.237), αλλά και όσους βρίσκονται κοντά στη σύνταξη, 45-64 ετών (+5.046). Αντίθετα, αρνητικό ισοζύγιο (-6.259) καταγράφηκε στην ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών.

Αναφορικά με τις δραστηριότητες που είχαν τη σημαντικότερη επίδραση στο τελικό αποτέλεσμα, την «τιμητική» τους έχουν, όπως είναι φυσικό, τα τουριστικά επαγγέλματα. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη θέση με +29.816 θέσεις εργασίας βρίσκονται οι δραστηριότητες στις υπηρεσίες εστίασης και ακολουθούν με +24.319 θέσεις τα καταλύματα. Σε επίπεδο περιφέρειας, το πιο θετικό ισοζύγιο διαπιστώθηκε στο νότιο Αιγαίο (+14.291) και το πιο αρνητικό στην Αττική (-8.495).

Μη χάσετε Το ΧΩΝΙ - στα περίπτερα όλης της χώρας!

329TEYXOS 329 1